Pomożemy ci
zadbać o Twój
piękny uśmiech

Nasza kadra
oferuje Państwu usługi z zakresu 
chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki, higieny, profilaktyki i wielu innych.

Zabiegi wykonujemy w specjalistycznym gabinecie, przystosowanym do zabiegów chirurgicznych.
Naszym priorytetem jest, aby wizyta u chirurga przebiegła bezboleściwe oraz, aby leczenie trwało jak najkrócej.

REGULAMIN – informacje dla pacjenta.

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych

Właścicielem gabinetu oraz lekarzem udzielającym świadczeń jest lekarz, specjalista chirurg stomatolog dr Ewa Klimek.

Świadczymy usługi z zakresu:

 • chirurgii
 • stomatologii zachowawczej
 • protetyki
 • endodoncji (leczenie w mikroskopie)
 • implantologii
 • stomatologii dziecięcej
 • ortodoncji
 • higieny (piaskowanie, skaling, fluoryzacja), wybielania zębów.

Umawianie pacjentów na wizytę

 • Zajmujemy się wyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem.
 • Na każdą wizytę pacjent powinien się zapisać. Pacjenci zapisywani są przez wykwalifikowaną i doświadczoną asystentkę stomatologiczną w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Asystentka po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje ile czasu zarezerwować na wizytę. Na standardową wizytę przeznaczamy 30 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe) lub protetyczną do 120 minut. Aby zarezerwować wizytę dłuższą niż 30 minut, pacjent zobowiązany jest do poinformowania asystentki o dłuższym leczeniu.
 • Na dzień przed umówionym terminem wizyty, asystentka dzwoni do pacjenta w celu przypomnienia o wizycie oraz uzyskania potwierdzenia obecności (do godziny 20”).
 • Lekarz udziela konsultacji tylko i wyłącznie w gabinecie.
 • Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane są kilku minutowe przerwy, potrzebne do zdezynfekowania stanowiska pracy.
 • Nie prowadzimy ostrego dyżuru dla pacjentów z bólem lub innym nagłym przypadkiem stomatologicznym.

Pierwsza wizyta

 • Na pierwszej wizycie wypełniana jest Karta Pacjenta, uzupełniany jest diagram (stan uzębienia).
 • Pacjent zapoznanie się z Cennikiem oraz Regulaminem.
 • Po konsultacji, pacjent informowany jest o planie leczenia, wówczas można otrzymać informacje o wstępnym kosztorysie.
 • W przypadku planowanego leczenia protetycznego lub chirurgicznego, konieczne będzie podpisanie zgody na konkretne czynności.

Kolejność przyjmowania pacjentów

 • Pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę.
 • Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje, dlatego niektóre zabiegi przedłużają się. Prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do opóźnień.
 • Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi, powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia (kanałowego, protetycznego lub chirurgicznego). Pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową, ewentualnie kierujemy na ostry dyżur stomatologiczny gdzie zostanie udzielona doraźna pomoc. Na kontynuację leczenia zapraszamy do Naszego Gabinetu.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty w konkretnym dniu, proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze zwolnione miejsce. W przypadku potwierdzenia się wszystkich pacjentów, czyli braku miejsca dla osób z listy rezerwowej, pacjent jeśli się zgodzi, zapisywany jest na pierwszy wolny termin.

Odwoływanie wizyt

 • W interesie pacjenta jest powiadomienie gabinetu, z odpowiednim wyprzedzeniem, o rezygnacji z umówionej wizyty. W przeciwnym razie osoby z listy rezerwowej tracą możliwość wizyty u lekarza. Poczta głosowa przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę.
 • Wizyty należy odwołać nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym spotkaniem z lekarzem.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta pracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą sumiennością. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi postępowania reklamacyjnego usługi stomatologicznej [Kodeks Cywilny art. 627- 646, przepisy o umowie o dzieło], udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w tym okresie wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne zmieni kolor lub ulegnie deformacji, wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie naprawione lub wymienione na nowe.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych
 • przerwie zaplanowane leczenie
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia
 • nie wykona odbudowy protetycznej zęba po leczeniu kanałowym
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza
 • dokona naprawy w innym gabinecie
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego
 • ulegnie wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez
 • uszkodzi protezę poza jamą ustną
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)

Powikłania

Pacjent powinien być świadomy, że pomimo staranności działań lekarza, podczas leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających
 • pęknięcie, złamanie zęba
 • szczękościsk
 • obrzęk, ropień, krwiak
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 • problemy z jedzeniem i mówieniem
 • problemy natury estetycznej
 • dyskomfort i stres spowodowany bólem
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe
 • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne

Wszystkie informacje dotyczące powikłań oraz zaleceń po zabiegach chirurgicznych otrzymuje pacjent w formie pisemnej, po wizycie chirurgicznej. Większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami, takimi jak wyjazd na urlop lub rodzinna uroczystość.

 

Zapraszamy!